Banner 1

CÔNG TY VESTON & ĐỒNG PHỤC CAO CẤP MON AMIE

Cho Thuê Vest Cao Cấp

Trang Phục Nữ

Bộ Vest Xanh Đen Công Sở

Mua: 3,800,000 đ

Thuê: 760,000 ~ 1,140,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Bộ Vest Xanh Đen Công Sở
Bộ Vest Nữ Đen Công Sở

Mua: 3,800,000 đ

Thuê: 760,000 ~ 1,140,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Bộ Vest Nữ Đen Công Sở
Bộ Vest Nữ Xám Tro Công Sở

Mua: 3,800,000 đ

Thuê: 760,000 ~ 1,140,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Bộ Vest Nữ Xám Tro Công Sở
Bộ Vest Nữ Xanh Navy Công Sở

Mua: 3,800,000 đ

Thuê: 760,000 ~ 1,140,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Bộ Vest Nữ Xanh Navy Công Sở
Bộ Vest đen sang trọng A50.001

Mua: 3,800,000 đ

Thuê: 760,000 ~ 1,140,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Bộ Vest đen sang trọng A50.001
Sơ Mi Xám Nữ Công Sở Dài Tay

Mua: 600,000 đ

Thuê: 120,000 ~ 180,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Xám Nữ Công Sở Dài Tay
Sơ Mi Nữ Trắng Vải Mát Phối Họa Tiết Ngôi Sao

Mua: 1,200,000 đ

Thuê: 240,000 ~ 360,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Trắng Vải Mát Phối Họa Tiết Ngôi Sao
Sơ Mi Nữ Hồng Ngắn Tay Cổ Trụ Cách Tân

Mua: 900,000 đ

Thuê: 180,000 ~ 270,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Hồng Ngắn Tay Cổ Trụ Cách Tân
Sơ Mi Nữ Hàn Quốc Viền Cổ Phối Nơ

Mua: 600,000 đ

Thuê: 120,000 ~ 180,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Hàn Quốc Viền Cổ Phối Nơ
Sơ Mi Nữ Sọc Đen Trắng Cổ Nơ

Mua: 1,200,000 đ

Thuê: 240,000 ~ 360,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Sọc Đen Trắng Cổ Nơ
Sơ Mi Nữ Trắng Trơn Cổ Chữ V

Mua: 600,000 đ

Thuê: 120,000 ~ 180,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Trắng Trơn Cổ Chữ V
Sơ Mi Trắng Phối Viền Đen Tay Áo

Mua: 600,000 đ

Thuê: 120,000 ~ 180,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Trắng Phối Viền Đen Tay Áo
Sơ Mi Nữ Trắng Phối Họa Tiết Cổ Tay

Mua: 900,000 đ

Thuê: 180,000 ~ 270,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Trắng Phối Họa Tiết Cổ Tay
Sơ Mi Nữ Trắng Ngắn Tay Phối Cổ Và Nút

Mua: 900,000 đ

Thuê: 180,000 ~ 270,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Trắng Ngắn Tay Phối Cổ Và Nút
Sơ Mi Nữ Trắng Trơn Phối Nút

Mua: 900,000 đ

Thuê: 180,000 ~ 270,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Trắng Trơn Phối Nút
Sơ Mi Nữ Trắng Dài Tay Công Sở Lịch Thiệp

Mua: 600,000 đ

Thuê: 120,000 ~ 180,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Trắng Dài Tay Công Sở Lịch Thiệp
Sơ Mi Nữ Hồng Dài Tay Phối Duyên Dáng

Mua: 900,000 đ

Thuê: 180,000 ~ 270,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Hồng Dài Tay Phối Duyên Dáng
Sơ Mi Nữ Trắng Công Sở Phối Cổ Và Cổ Tay

Mua: 900,000 đ

Thuê: 180,000 ~ 270,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Trắng Công Sở Phối Cổ Và Cổ Tay
Sơ Mi Nữ Xanh Phối Nơ Duyên Dáng

Mua: 900,000 đ

Thuê: 180,000 ~ 270,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Xanh Phối Nơ Duyên Dáng
Sơ Mi Nữ Hồng Ngắn Tay Phối Cổ Và Nút

Mua: 600,000 đ

Thuê: 120,000 ~ 180,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Hồng Ngắn Tay Phối Cổ Và Nút
Sơ Mi Nữ Trắng Phối Cổ Cách Tân

Mua: 600,000 đ

Thuê: 120,000 ~ 180,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Trắng Phối Cổ Cách Tân
Sơ Mi Nữ Hồng Phối Viền Ngắn Tay

Mua: 600,000 đ

Thuê: 120,000 ~ 180,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Hồng Phối Viền Ngắn Tay
Sơ Mi Nữ Trắng Kẻ Sọc Đen Duyên Dáng

Mua: 1,200,000 đ

Thuê: 240,000 ~ 360,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Trắng Kẻ Sọc Đen Duyên Dáng
Sơ Mi Nữ Phối Caro Cá Tính

Mua: 1,200,000 đ

Thuê: 240,000 ~ 360,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Sơ Mi Nữ Phối Caro Cá Tính