Banner 1

CÔNG TY VESTON & ĐỒNG PHỤC CAO CẤP MON AMIE

Cho Thuê Vest Cao Cấp

Áo Sơ Mi Nam

Áo Sơ Mi Nam Hồng Trẻ Trung

Mua: 680,000 đ

Thuê: 136,000 ~ 204,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Áo Sơ Mi Nam Hồng Trẻ Trung
ÁO SƠ MI NAM CÔNG SỞ ÁO ĐỎ ĐÔ

Mua: 960,000 đ

Thuê: 192,000 ~ 288,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

ÁO SƠ MI NAM CÔNG SỞ ÁO ĐỎ ĐÔ
Áo Sơ Mi Nam Trắng Công Sở Kẻ Sọc

Mua: 1,200,000 đ

Thuê: 240,000 ~ 360,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Áo Sơ Mi Nam Trắng Công Sở Kẻ Sọc
Áo Sơ Mi Xanh Trơn Thanh Lịch

Mua: 680,000 đ

Thuê: 136,000 ~ 204,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Áo Sơ Mi Xanh Trơn Thanh Lịch
Áo Sơ Mi Xanh Công Sở Cao Cấp

Mua: 1,200,000 đ

Thuê: 240,000 ~ 360,000 đ

Lưu ý: tùy thời gian và phụ kiện kèm theo

Áo Sơ Mi Xanh Công Sở Cao Cấp